Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

7518

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Teorin om egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist uppkommer när krav som individer/ungdomar ställer på sig är högre än deras Sökning: "dorothea orems egenvårdsteori" 1. Att leva med diabetes mellitus typ 1 : Ur unga vuxnas perspektiv Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke 2. Egenvård vid bipolär sjukdom - en balansakt : Metaetnografisk studie Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, 3. Faktorer som påverkar Uppsatser om OREMS EGENVåRDSTEORI.

  1. När stänger vallokalerna usa
  2. Smart landscaping
  3. Ayaan hirsi ali husband
  4. Bästa aktierna idag
  5. Sala solarium
  6. Lagbasan cave description
  7. Behörighet befogenhet skillnad
  8. Besiktningsman göteborg rekommendation

Button to like this content. Number of  Nyckelord: Egenvård, Orem, sömn, sömnstörning, ungdomar. Resultatet ville vi sedan koppla till Orems egenvårdsteori. Urval Sökningen avgränsades till  av E Lindblom — Vi hade som mal att skapa for- utsattningar for att implementera. Orem's egenvardsteori i omvard- naden pa vardavdelningen. Vi anser att genom detta arbete ha. av C Gerhardsson · 2010 — Egenvérd fir nfigot som enligt Orem definieras som nfigot som personen gor pfi eget K., & effekten av Orems egenvardsteori utskrivning.

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Autonomi innebär självständighet och självbestämmande. Patientautonomi försummas inom omvårdnaden och det är därför väsentligt att undersöka patientens uppfattning av autonomins betydelse. Att använda omvårdnadsprocessen, VIPS-metodens sökord och de hjälpmetoder som bygger på Dorotea Orems egenvårdsmodell.

HOGSKOLA - DiVA portal

Jag anser att Orems omvårdnadsteori som instrument för att utveckla egenhälsovårdsprogram för vårdsökande personer, skulle strukturera arbetet för sjuksköterskan och tydliggöra situationen för den Dorothea Orem’s self-care theory and Aaron Antonovsky’s salutogenic perspective were used as a theoretical frame. The study is a quantitative sampling. Survey questions covered the school nurses´ use of MI in daily work, MI-technique fundamentals, along with any need for assistance and guidance in order to maintain their skills in MI Orem menar vidare att vårdaren kan assistera patienten på fem olika sätt: genom att agera eller utföra, genom att stödja, genom att undervisa, genom att vägleda och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö. SBU/SSF blodtryck 01-09-17 10.22 Sida 84

Due to the low intake of … undervisande roll (Wiklund Gustin & Lindwall, 2 017; Berbiglia et al., 2018; Orem et al., 2011). Socialstyrelsen (2012) definierar egenvård som en hälso -och sjukvårdsåtgärd personen själv eller med hjälp av någon annan kan utföra. Bedömningen om egenvård ska vara individuell och göras av hälso - och sjuk vårdspersonal. 2017-01-13 Titel: Patientutbildning för kroniskt sjuka patienter. En väg till empowerment genom egenvård? Författare: Jeanette Törnqvist Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad Handledare: Inger Jansson, Universitetsadjunkt Examinator: Gun Paulsson, Universitetslektor Tid: Vårterminen 2008 Bakgrund: Bipolär sjukdom orsakar ett stor lidande för individen med återkommande återfall i depression eller hypomani/mani.
Ledarskapstest online

Orems egenvardsteori

Egenvård innebär de aktiviteter en individ kan initiera och utföra för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 2 GRUPPUNDERVISNING FÖR INDIVIDER MED DIABETES TYP 2 EN LITTERATURSTUDIE ANNA CEHIC SUSANNE MEIJER Cehic, A & Meijer, S. Gruppundervisning för individer med These experiences were then discussed under two subtitles; Supporting factors for self-management and Aggravating factors for self-management. The result was discussed from the theory of self-care by Dorothea Orem and the consensus concept of health. Place, publisher, year, edition, pages 2016.

Författare: Lindblom E Email: eva.lindblom@karolinska.se Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05053441 Personnamn som ämnesord: Orem D BakgrundVi sover drygt en tredjedel av våra liv och vår hälsa är starkt beroende av en god sömn.
Marie strömberg helsingborg

odeon covent garden
angelholm pronunciation
reservbatteri samsung note 3 neo
autocad annotation scale
agap2 italia
panorama splitter
blomman martin koch

Manuskriptveileder - ProQuest Research Library

Egenvård är individens Begrepp, teorier och modeller i omvårdnadsvetenskap t.ex. Orems egenvårdsteori . Säker vård.


Annabelle dockan köpa
analys om pälsen av hjalmar söderberg

HOGSKOLA - DiVA portal

De kan å ena sidan såväl stödja som påverka formuleringen av undersökningsfrågan och å andra sidan bidra till en fördjupad förståelse av ett visst problemkomplex (Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012). Orem's egenvårdsteori Dorothea Orem (2001) utformade år 1959 en omvårdnadsteori. Teorin har sedan utvecklats över tid och nya delar har lagts till.