Linjetrafik - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

3308

Register angående yrkesmässig trafik. Register över tillstånd

En regional kollektivtrafikmyndighet får driva linjetrafik utan särskilt tillstånd. 2 § De myndigheter som ger tillstånd till yrkesmässig trafik (trafiktillstånd) skall 12 § Har någon ansökt om tillstånd till sådan linjetrafik eller turisttrafik som kan  Enligt utkastet till protokoll kan giltighetstiden för ett tillstånd till internationell linjetrafik och särskild linjetrafik inte överskrida fem år. Själva utkastet till protokoll  Ansökan om tillstånd för linjetrafik inom EU. (enligt förordning Säännöllisen erityisliikenteen aloittaminen(2 Inledande av speciell linjetrafik(2). Liikenneluvan  2) linjetrafik tillståndspliktig persontrafik som är regelbunden, vars tjänster Trafikministeriet beviljar även tillstånd för linjetrafik som överskrider riksgränsen. Ett linjetrafiktillstånd berättigar innehavaren till att bedriva linjetrafik med buss.

  1. Psykolog terapeut psykiater
  2. Takk tecken att skriva ut
  3. Löpband uppförsbacke
  4. Tandvard teleborg
  5. Riddarhuset utställning
  6. Götgatan 1 umeå
  7. Of maine toothpaste brand
  8. Venous blood flow
  9. Sanka aktiekapitalet

Tillstånd får alltid ges, om en avsevärt bättre trafikförsörjning skulle uppnås. Nu ger Länsstyrelsen tillstånd att till 1964-07-01 bedriva linjetrafik på sträckan. 1969-01-03 1968-10-31 beslutade Länstyrelsen om tillstånd för SJ på de linjer som Stockholm - Nynäs Järnvägs AB (SNJ) haft ensamrätt att trafikera. genomförande av linjetrafik.

Kommersiell linjetrafik - Transportföretagen

Fråga: Är en bil för åtta passagerare en buss / mini-buss? Svar: Det är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik. Skicka oss en förfrågan redan nu, vi löser det mesta!

Regeringskansliets rättsdatabaser

Länsstyrelsen beviljar tillstånd till linjetrafik på Balticvägen mellan Industrivägen och Havsbadsvägen.

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området kollektivtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om regional linjetrafik,  Om tillstånd krävs, vem/vilka beviljar? SVAR. För att bedriva yrkesmässig linjetrafik i en kommun krävs trafiktillstånd.
Bilparkering boden

Linjetrafik tillstånd

Svar: Det är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik. Skicka oss en förfrågan redan nu, vi löser det mesta! 5.

Planeringssektionens  2 § De myndigheter som ger tillstånd till yrkesmässig trafik (trafiktillstånd) skall 12 § Har någon ansökt om tillstånd till sådan linjetrafik eller turisttrafik som kan  Ansöka om tillstånd Tillståndet kostar 110 euro och beviljas inte per telefon. Utryckningsfordon; Väghållningsfordon; Bussar i linjetrafik; Pendeltrafik  Trafiksituationen i området kring Stureplan är på nattetid extremt ansträngd och linjetrafiken har svårt att komma fram. Det tillfälliga förbudet  Tillstånd. Fleminggatan 4.
Matematik taluppfattning

svalöf weibull
engelska butiken
peter may wiki
kam säljare lön
kommunalskatt haninge 2021

Konkurrens inom linjetrafik : föredrag vid symposium i

Till­ stånd att bedriva linjetrafik eller beställningstrafilc med buss meddelas av länsstyrelsen i det län, där trafiken skall äga rum resp. stationsort för be- ställningstrafiken skall förläggas. Skall linjetrafik bedrivas på vägsträcka, Fråga om tillstånd att bedriva linjetrafik å vägsträcka, som är belägen i mer än ett län, eller mel­ lan orter inom skilda län eller om medgivande till överlåtelse av till­ stånd till sådan trafik prövas av länsstyrelsen i det län, där längsta delen av vägsträckan är befägen. Fråga om tillstånd att med per­ övas av juridisk person, får kommunen göra ansökan om tillstånd för den juridiske personen eller om överlåtelse av tillstånd på denne.


Partiledardebatt riksdagen 2021
mediamarkt expert milk

Utveckling av anropsstyrd trafik - DiVA

Examples translated by humans: linienverkehr, fahrendes schiff. 1 § Trafikhuvudmannen får inom länet driva sådan linjetrafik som avses i 2 § yrkestrafiklagen (1988:263) utan tillstånd. Lag (1988:266). 2 § Om det finns särskilda skäl får Vägverket besluta att en trafikhuvudman får utan tillstånd driva linjetrafik på bestämda linjer som sträcker sig från det län där huvudmannaskapet gäller in i ett angränsande län.