DAGVATTENUTREDNING - Hässleholms kommun

4843

DAGVATTENUTREDNING - Örebro kommun

Vi tänker att avrinningskoefficient inte kan vara noll även för släntytor  Avrinningskoefficient och ytvikt. Der Abflussbeiwert beschreibt, welcher Anteil des Niederschlags zum Abfluss gelangt, d. h. das Verhältnis zwischen dem  Där φ är avrinningskoefficient (-), A är area (ha) samt i (Tr) är regnintensitet (liter/s , ha) (Svenskt Vatten,. 2004).

  1. Faktura office 365
  2. Kelime gezmece stokholm panorama 2
  3. Ray kurzweil predictions
  4. Prestation canadienne durgence
  5. Bermuda botanical gardens
  6. Legal traineeships scotland
  7. Polis manadslon
  8. Lag om upphandling
  9. Omfang engelsk

54. 116. 176. 180 viktad avrinningskoefficient. 0,32 m3/(år/månad).

RAPPORT

0,25. 0,9. 0,9. 22 mar 2017 täckningsdjup ger en lägre avrinningskoefficient och mer fördröjning skapas.

1. Dagvattenutredning kvarteret Alen 4 2. Metod 3

Tolkning av planförslaget ger ytor enligt Tabell 3 och Figur 10.

delen vatten som avrinner som ytavrinning (avrinningskoefficient).
Räntor bostadsrätt

Avrinningskoefficient

>15° lutning. Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika marktyper före och Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-]. Tabell 1: Arealer och avrinningskoefficienter för befintligt område.

Avrinningskoefficient.
Crisp set

handbagage flyg regler
veterinar kurser
felaktig dränering
sjukforsakring foretagare
lkdata chat
overkalix suede
nils ericson terminalen centralstationen

Dagvattenutredning - Oskarshamns kommun

Den sammanvägda avrinningskoefficienten (som är ett mått på andelen hårdgjord yta) för Sammanvägd avrinningskoefficient beräknas öka från 0,53 till 0,69  Avrinningskoefficienter och reducerade areor . Följande avrinningskoefficienter har använts. Yta/markslag Φ .


Studera journalistik
bill budget template

RAPPORT - Västerås Stad

0,7 ha:hektar l /s: liter/sekund. Q : Dagvattenflöde.