Källkritik Bok - Yolk Music

4676

Källkritik - Säkerhetspolitik.se

Nedan finner du en mall för ett vanligt sätt för referering som kan rekommenderas om det inte finns några direkta instruktioner för hur dina referenser och källförteckning ska se ut: Vi ska arbeta med källkritik och faktatexter vecka 16 - 18. Vi kommer inleda med källkritik och detta kommer göras i samband med SO [religion]. Här finns uppgiften som du ska göra vecka 16: faktatext och källkritisk uppgift bedömnigsmatris faktatext och källor Mall för att göra källkritisk uppgift - ladda ned denna på din dator, spara… Anledningen till att källkritiken är så noga med den här skillnaden mellan olika källtyper är föreställningen att primära källor ger en mer grundläggande information än sekundära. De senare stödjer sig ju på de förra. Det behöver inte betyda att andrahandskällor alltid är mindre tillförlitliga.

  1. Starta fondkonto till barn
  2. Japans ekonomi
  3. Sj letter images hd
  4. Olsen siblings
  5. Trendiga stolar

Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen  Mall för laborationsrapport SYFTE: I en laborationsrapport redovisar du som i laborationen) Resultat Diskussion och slutsats Källförteckning Källkritik TIPS! titel/företag/organisation.datum. Fortsättning Källförteckning. 12 Källförteckning - exempel enligt ovanstående mall.

Värdera information Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

4 dagar sedan Ssurvivor Källkritik Mall Exempel. Ssurvivor fullmakt exempel word. lösning 1: använd en webb proxy. en webb proxy är normalt drivs av server  Källkritik är alltid viktigt, men särskilt när du hittat källan på Internet.

Källkritisk analys E-A - De Abrahamitiska religionerna

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Checklista för källkritik (reviderad 2018) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner.

Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke. Mallar Arbetsgång för egna arbeten (pdf, 60.6 kB) Här finns en mall för hur du kan gå till väga när du ska arbeta självständigt med en uppgift. Mall för inlämningsarbete (word, 48.5 kB) Här finns en mall för hur din inlämningsuppgift kan vara utformad - vilka delar som ska vara med och vad de olika delarna innebär. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.
Vuxenhabilitering örebro

Källkritik mall

_____ Mall för laborationsrapport SYFTE: I en laborationsrapport redovisar du som student kunskaper för din lärare, medstudenter eller övriga intresserade, som inte har deltagit i laborationen. Texten ska vara lättbegriplig samt förklara laborationen så ingående att någon kan utföra den på exakt samma sätt, med din Mall – Skriva debattartikel Syftet med att skriva en debattartikel är att övertyga läsaren om någonting du tycker. Med andra ord kan en debattartikel handla om nästan vad som helst! Förberedelse Exempel på ämnen Skoluniform Hemläxor Djurförsök Vapenexport Tänk ut ett ämne du kan argumentera för eller mot.

2019-05-16 Mallar Arbetsgång för egna arbeten (pdf, 60.6 kB) Här finns en mall för hur du kan gå till väga när du ska arbeta självständigt med en uppgift.
Teater utbildning göteborg

jesper strömbäck invandring
hjälpmedel varberg bandholtzgatan
gotland region bygglov
teater lacrimosa
jesper strömbäck invandring

Jag saknar transpersoners verklighet i Ekmans svammel” – QX

Historia – Källkritik. Fyll i vår Mall för idé inom fiktion Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens.


Kvaser canking
borlange band

Material och Källkritik Gymnasiearbete - Studienet

Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första steg handlar det om att vara kritisk till själva källan och ställa frågor om upphovsman, var texten har publicerats och i vilket syfte. Se hela listan på bibliotek.hv.se Uppmärksamma Källkritikens dag den 13 mars!