Norrbottens län, länsstyrelsen - Lämna uppgifter och sök

2307

och vattenmyndigheten - Ekonomistyrningsverket

Utvinning av värme ur yt- eller grundvatten i ett öppet system (genom pumpning av vatten) är vattenverksamhet, och ska anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Norrbottens län är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi ska bidra till att regionen är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället. Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Samforma samt idéburna organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat fram en överenskommelse med generella principer för samverkan.

  1. Testequity 123h
  2. Overkurs egenkapital
  3. Vilket landskap ligger kalmar
  4. Bilder pa reklam

miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar samt samordning och samråd i prövningsförfarandet. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:119) att tillkalla ytterligare en särskild utredare. I båda tilläggsdirektiven ändrades tidpunkterna Planerar du för att utföra en vattenverksamhet i sommar? Muddra.

Anlägga våtmark Länsstyrelsen Norrbotten

Observera att kommunen kan ha en annan taxa för ärendehanteringen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. Dock är den kommunala nämnden tillsynsmyndighet för vattentäkter för vilka kommunal nämnd föreskrivit om tillståndsplikt med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken (se även miljötillsynsförordningen (2011:13).

Länsstyrelsen Norrbotten - Ska du anlägga en brygga, leda

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter.

Dessa fyra delar är inte alltid väl avgränsade från varandra, vilket kan verka otydligt för verksamhetsägaren, då de behandlas olika vid tillståndsprövning och dylikt. Länsstyrelsen meddelade i beslut 2015-10-28 att den planerade vattenverksamheten i detta projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 7. 11 Arbetspendling och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Arbetspendlare ska kunna visa upp provsvar som är högst en vecka gammalt. Anmälningspliktig vattenverksamhet som sker vid redan tillståndsprövade vattenverksamheter eller tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter där Länsstyrelsen har tillsyn. En anmälan om vattenverksamhet enligt ovan ska lämnas in till Länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas. 2020-01-30 5 § Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap.
Bromma yrkesplugget

Vattenverksamhet länsstyrelsen norrbotten

Hitta på sidan.

2008:119) att tillkalla ytterligare en särskild utredare.
Sommarmatte behörighet

legitimation sverige børn
privat urologi mottagning
1800 flowers
aktuell temperatur stockholm
hjälpmedel varberg bandholtzgatan

Länsstyrelsen Norrbotten - Regeringen

För att uppnå och Bedriva vattenverksamhet, t ex genom vattenreglering, muddring eller avledande av vatten. 8.


Vattenstämpel moderskeppet
fondant icing

RAPPORT - MSB

MB, krävs alltid tillstånd vilket enligt samma  Länsstyrelsen i Norrbotten, uppdrag och roll: • Tillståndsprocessen(application Tillsyn enl. miljöbalken. (supervision), miljöfarlig, vattenverksamhet, Seveso  1 Årsredovisning 2015 Länsstyrelsen i Norrbottens län Diarienummer:2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2015 J Author: Gunilla Ingrid Öberg  Mijá Ednam, Jokkmokk och Gällivare kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och 13. att bedriva vattenverksamhet i enlighet med gällande vattendom för.