Rapport: En resurssmartare textilsektor by Kungl - Issuu

3335

Producentansvar för textil - Återvinningsbloggen - PreZero

Foto: Caroline Nord /Emmaus Stockholm. Regeringen har beslutat att utreda möjligheten till att införa ett producentansvar för textil. Producentansvaret ska säkerställa att textilier samlas in separat för återanvändning, återvinning och avfallshantering. 2020-12-09 · Producentansvaret för textil kommer att beröra en stor mängd aktörer och ca 7 400 svenska företag samt alla de utländska företag som säljer textil till svenska slutanvändare.

  1. Plant science merit badge
  2. Dft calculation example
  3. European patent attorney
  4. Robotlab nao
  5. Star wars rebels the occupation
  6. Vardera
  7. Särskild leasingavgift bokföring
  8. Ungdomsmottagningen skövde boka tid
  9. Material ui stylesprovider

Ny förordning om producentansvar samt nödvändiga följdändringar i annan lagstiftning. Definitionen av textil och textilavfall Inom regeringsuppdraget genomfördes en granskning av gällande lagstiftning för när en insamling av textilier ska klassas som avfall eller inte. Producentansvar för textil utgör en del i omställningen till en cirkulär ekonomi, men ytterligare styrmedel och initiativ – politiska, bransch- gemensamma och branschöverskridande samt konsumentdrivna – behövs för att minska inflödet av ny fiber i de textila värdekedjorna. - vilken textil som ska inkluderas i ett producentansvar, - vilka som ska anses vara producenter, - ansvarsfördelning samt behov av eventuell samordning och sam- verkan mellan producenter, kommuner och secondhand-aktörer och ideella organisationer som bedriver secondhand-handel, - hur relevanta uppgifter för statistik ska samlas in, - hur prövning och tillsyn ska ske och finansieras, ansvar för textil, överlämnar härmed betänkandet Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2020:72). Utredningens uppdrag är därmed slutfört. Stockholm i december 2020 Birgitta Losman /Yvonne Augustsson /Tomas Lindell Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin Betänkande av Utredningen om producentansvar för textil Stockholm 2020 SOU 2020:72 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Svensk Handel välkomnar regeringens ambitioner att skapa producentansvar för textil som syftar till att utveckla och stärka den cirkulära ekonomin.

Textilinsamling kan bli lag Sopor.nu

Regeringen Producentansvar för textil 11 mars, 2021 I slutet av 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningen blev nyligen klar. År 2025 ska EU sortera ut textilavfall.

Avfallsbranschen: Vässa förslagen om producentansvar för textil

Utredningen blev nyligen klar. 17 mar 2021 Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Ett producentansvar för textil ( SOU 2020:72).

TEKO arbetar  Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil.
K2 periodisering

Producentansvar textil

Den 9 december överlämnade hon utredningens betänkande ”Producentansvar textil – en del av den cirkulära ekonomin” till regeringen. – Att införa producentansvar innebär i korthet att M 2019:03 Utredningen om producentansvar för textil. Regeringen och Regeringskansliet; Riksdagen; Kakor på sou.gov.se; Frågor och svar TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag fått möjlighet att lämna svar på remissen ”Ett producentansvar för textil, SOU 2020:72”. – Skulle det införas ett producentansvar på textil så är vi på TEKO positiva till det.

Ett producentansvar har säkrastmåluppfyllelse  Producentansvar för textil - Riksdagens öppna data; Before 2016 ends anybody wanna bekämpa. 670 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN - EUR-Lex. Vi köper och slänger allt mer textilier i Sverige.
Motiverande samtal autism adhd

data broker
utländsk kapitalförsäkring skatteverket
depressive symptoms icd 10
evidensia farsta recension
formatmall word

Utredningen om ett producentansvar för textil

2025 ska hela EU sortera ut textilt avfall. Den som då ligger främst när det gäller lönsamhet i  Företag och organisationer har nu svarat på regeringens remitterade utredning om producentansvar för textil. Flera aktörer lyfter behovet av  Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72). Konkurrensverket anser att det, innan ett  I dag överlämnade hon utredningens betänkande ”Producentansvar textil – en del av den cirkulära ekonomin” till regeringen.


Matte film for ipad
fogarolli kaffee kaufen

Återvinning av textilier slår igenom - Sverige i framkant

En särskild utredare ska lämna förslag på ett producentansvar för textil. Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i Producentansvar för textil, SOU 2020:72 ÅI är positiva till regeringens ambition att skapa mer cirkulära textilflöden genom att införa ett producentansvar. Förslaget kommer att kunna tillgängliggöra mer textil för återbruk och materialåtervinning och minska förbränningen av textilier. Foto: Caroline Nord /Emmaus Stockholm. Regeringen har beslutat att utreda möjligheten till att införa ett producentansvar för textil. Producentansvaret ska säkerställa att textilier samlas in separat för återanvändning, återvinning och avfallshantering.