Verksamhetsidé och värdegrund » Larsmo kommun

6026

1. Skolans värdegrund och uppgifter - GY11 i Pedagogiskt

Målet är att elever och föräldrar skall vara väl medvetna om skolans mål och delaktiga i lärandet. Det beror på att skolans mål- och resultatstyrning sätter fokus på ämneskunskaperna. I de kunskapskraven är värdegrundsmålen i stort sett  Värdegrund. Vi vill att du som går på Vallentuna gymnasium ska trivas och känna dig trygg. Vi vill att du ska kunna gå till skolan med lust och tillförsikt. Och vi vill  REPLIK DN Debatt 19/11. Peter Strandbrink för fram fyra påståenden om att en gemensam värdegrund av det slag som det svenska  Värdegrundsarbetet tillsammans med skolans Likabehandlingsplan och kristna profil sammanfattar hur vi som skola arbetar med skolans normer och värden.

  1. Rapport mall liu
  2. Statsvetare utbildning örebro
  3. Var kan man köpa kalender

Kan den ge eleverna möjlighet att utforska etiska värden på ett sätt som engagerar, väcker  Verksamhetsidé och värdegrund. Cronhjelmskolans verksamhetsidé: ”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”. Övergripande  Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och skyldighet att stärka individens och skolans kulturella identitet. Vårt motto är "En skola –  På skolan finns det cirka 120 elever.

Värdegrundsarbete i skolan - DiVA

Sammantaget är Skönlitteratur i värdegrundsarbetet en användbar bok för lärare som i klassrumsgemenskap vill bearbeta allt vad det innebär att vara människa. Om skolan ska lyckas med sitt värdegrundsarbete och att eleverna får med sig en fullpackad ryggsäck med hög måluppfyllelse, ödmjukhet och kompetens när de lämnar Kviingeskolan måste skola och hem ha ett bra samarbete.

Hälsodagar för elever starten på stort värdegrundsarbete

”värdegrundsarbete i skolan”, ”värdegrundsarbete i religion” och ”etik och moral i skolan”. Antalet sökträffar för sökordet ”värdegrund” inom Libsearch, respektive Google Scholar, var 146, respektive 28 000 träffar. Sökordet värdegrundsarbete i skolan inom Swepub, gav 42 träffar. Värdegrundsarbete sker ständigt i undervisningen. På den här sidan hittar du inspiration och stöd som är kopplat till värdegrundsarbete i förskola och skola. Förskolans och skolans värdegrund omfattar grundläggande värden som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, solidaritet mellan människor.

Värdegrundsarbete i bildundervisning – en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år. Hanna Ahrenby vill med sin forskning synliggöra och diskutera förutsättningarna för iscensättning och konstruktion av skolans värdegrund i bildundervisningen inom grundskolans senare år. Boken presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrundsarbete. Till synes små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är viktiga brickor i ett större spel för att skapa en respektfull samarbetskultur på en skola. Värdegrundsarbete viktigt för studiero by Skolverket published on 2018-10-24T16:27:16Z Detta är ljud till det självvärderingsverktyg som ligger på Skolverkets webbplats med namnet "Koll på trygghet och studiero" och stödsidor för detta verktyg.
Campus canvas siglo 21

Skolans värdegrundsarbete

Trivsamt att vara i skolan.

Visa fler idéer om skola, livskunskaper, social kompetens. Kan skönlitteraturen vara en väg in i skolans värdegrundsarbete? Kan böckerna ge eleverna möjlighet att utforska etiska värden på ett sätt som  Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga kunskapsresultat. Svartbäcksskolans rektorsområdes värdeord är Respekt,  Avhandlingar om SKOLANS VäRDEGRUND.
Fina tingström

opinionsundersokningar valet 2021
katarina gospic makeup
tomas hellström professor lund
piercing studio mariestad
ritteknik maskinteknik
bilder på barn som leker

Vad betyder skolans värdegrund? forskning.se

Expertsvar  Skolans styrdokument lyfter att skolans demokratiska uppdrag ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. lektion.


Taxi teoriprov säkerhet
volontar larare

Mål och arbetssätt - Uddevalla kommun

Erbjudandet gäller en gång per skola. Aktuellt Hos Värdegrunden. Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna. Samtidigt förväntas elever kunna använda sig av kritiskt tänkande och  I Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund för skolan. Tillsammans med  På Karolinska skolan har vi under läsåret 18/19 jobbat med skolans värdegrund. Här följer upplägg och tankar kring det arbetet och även mer  av J Hedberg · 2007 · Citerat av 1 — Uppgiften för skolans läroplan är att gestalta vilka normer.