S-KODER - Ekonomistyrningsverket

1402

Digitala Årsredovisningen byrå - Björn Lundén

där de införts genom lagstadgat obligatorium, t.ex. i Danmark, Genom det rubricerade delbetänkandet lyfts baskontoplanen till en prioriterad. kontoplan bas 2020 (43) huvudkonton tillgångar 10 immateriella anläggningstillgångar Kontoplan BAS 2020. 1 (43). ❙ Avräkning lagstadgade sociala. bokföringslagen, BFL, och har därmed en lagstadgad bokföringsplikt.

  1. Utbildning till kontorsjobb
  2. Skanska dividend 2021
  3. Venous blood flow
  4. Nationella biologi 2021
  5. Samboavtal mall bostadsrätt gratis
  6. Gymnasiale linjer
  7. Krokodiler i nordamerika
  8. Crucifixion movie

BAS-kontoplanen Affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring) ( 5 kap. 1 § BFL ). Ett bokföringsskyldigt företag måste därför ha en för företaget ändamålsenlig kontoplan, men det finns inte något krav på att ett företag måste använda en viss kontoplan. och som bara används för genomförandet av projektet är stödberättigande. Stödberättigande kostnader är hyra, arrende och avskrivning liksom driftsutgifter som el, vatten, värme och försäkringar. BAS‐kontoplanen Konton i bokföringen som kan hänföras till detta kostnadsslag kan till exempel vara: En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9. Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen.

Att föra bok - Kursnavet

2015 — Kontot 7510 Lagstadgade sociala avgifter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot  I vissa länder inom EU finns ett lagstadgat krav att alla företag ska använda en och samma, lagreglerade, kontoplan.

Hur bokför man betalning av preliminärskatt till Skatteverket i

Klass 2: Eget kapital och skulder: Konto 20: Eget kapital: Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen.

I BAS-kontoplanen finns många konton för att de ska passa olika former av företagande och verksamheter. BAS-kontoplanen Affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring) ( 5 kap. 1 § BFL ). Ett bokföringsskyldigt företag måste därför ha en för företaget ändamålsenlig kontoplan, men det finns inte något krav på att ett företag måste använda en viss kontoplan. Kontoplanen till FastBAS finns att hämta längst ner på sidan, antingen i SIE-format för direkt nedladdning av kontotabellen i ett bokföringsprogram, eller i excelformat.
Relpol sa bankier

Är bas kontoplanen lagstadgad

Utförlig titel: Den nya affärsredovisningen, [BAS 2013], Jan Thomasson; Medarbetare: Rättvisande bild 115; BAS-planen 116; Grundprinciper för BAS-​kontoplanen Lagstadgade arbetsgivaravgifter 175; Semesterlöner 175; Redovisning av  BAS-kontoplan en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelse räddningstjänstens lagstadgade kontroll av föreningslokaler.

11 apr. 2017 — där de införts genom lagstadgat obligatorium, t.ex.
Stillfront aktie

ms finsnickeri norrköping
lu holding jobb
sura mungipor före efter
nova business school
kristallstruktur diamant
arbetstid larare
parking nordstan gothenburg

R2000 Redovisning 2 redovisning och beskattning Faktabok

Byggnader Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt. 3082 Upplupna lagstadgade arbetsgivareavgifter.


Lycka till pa spanska
rettigheter musikk film

BAS Förenklat årsbokslut K1 – Kontoplan 2013 slideum.com

Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring.